logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Projekti

Potpora za poticanje prijava na projekte u sklopu programa Obzor 2020.

07/03/2018

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao nacionalno koordinacijsko tijelo za implementaciju Okvirnog programa za istraživanje i inovacije za razdoblje za 2014. – 2020. usvojilo je Odluku o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. Cilj Odluke je pružiti dodatnu podršku hrvatskim prijaviteljima na pozive u okviru Programa Obzor 2020. Detalji pod opširnije. (više…)