logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Radionica za nastavno osoblje o radu sa studentima s invaliditetom

Sveučilišni Ured za studente s invaliditetom organizira 28. i 29.5.2015. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu Radionicu o izjednačavanju mogućnosti studenata s invaliditetom u visokom obrazovanju u RH. Cilj je senzibilizirati sudionike o mogućnostima studenata različitih vrsta oštećenja i teškoća kao i o mogućnostima primjene različitih načina prilagodbe akademskog okruženja u svrhu ravnopravnog sudjelovanja u obrazovnom procesu studenata s invaliditetom. Prijave do 25.5.2015. na uredssi@uizg.hrProgram radionicePrijavni obrazac