logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Ciklus metodoloških radionica

Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu pokrenuo je ciklus metodoloških radionica čiji je cilj unaprijeđenje specifičnih metodoloških znanja i vještina studenata i nastavnika, prvenstveno društveno-humanističkih smjerova. Radi se o prvom takvom ciklusu radionica, a predviđeno je da se u budućim ciklusima program radionica nadopunjuje i mijenja prema potrebama korisnika. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Sadržaji koji će se savladavati u okviru radionica obuhvaćaju i kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja te predstavljaju dodatne sadržaje, koji nisu pokriveni redovitim studijskim programima. Studentima će biti korisni za kvalitetnije i brže završavanje studija, posebice prilikom provedbe vlastitih istraživanja za diplomske radove. Nastavnicima će ponuđeni sadržaji biti relevantni za stjecanje dodatnih metodoloških kompetencija, primjenjivih u nastavi, mentoriranju studenata i istraživačkom radu.

U razdoblju od svibnja do rujna 2015. održat će se sljedeće radionice:

  • Uvod u računalno potpomognutu analizu kvalitativnih podataka (16. i 18. lipnja te 30. lipnja i 1. srpnja / prijave u tijeku)
  • SPSS – Unos podataka i deskriptivna statistika (29.-30. svibnja / prijave u tijeku)
  • SPSS – Provedba statističkih testova (5. lipnja / prijave u tijeku)
  • Kako interpretirati rezultate komponentne i faktorske analize (3.-7. srpnja / prijave u tijeku)
  • Odabrane regresijske analize
  • “Čišćenje” faktorske solucije

Način prijave na radionice: ispunjavanjem on-line obrazaca dostupnih putem linkova za prijavu.

Napomena: ukoliko se prijavljujete na više radionica, molimo da ispunite zasebni obrazac za svaku radionicu.

Trenutačno su otvorene prijave na radionice koje će se održavati tijekom svibnja, lipnja i srpnja (raspored vidjeti niže). Poziv za prijave na radionice koje će se održavati u rujnu bit će poslan naknadno.

Detalje o radionicama i linkove za prijavu možete naći na sljedećem linku.

Obavijest o radionicama na stranicama Odsjeka za sociologiju: http://www.ffzg.unizg.hr/socio/?p=1356