logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Istraživanje o digitalnoj pismenosti

Molba za ispunjenje ankete za istraživanje o digitalnoj pismenosti i zapošljivosti koju provodi  dr. sc. Radovan Vrana, izv. prof. (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti). Digitalna pismenost jedan je od važnih oblika pismenosti u današnjem svijetu koji određuje mogućnost zapošljavanja i zbog toga je predmet istraživanja. Ovo istraživanje ima za cilj prikupiti podatke o odabranim aspektima ove vrste pismenost. Anketa se provodi za potrebe sudjelovanja u radu konferencije ECIL 2016 (European Conference on Information Literacy).  Anketni upitnik nalazi se na adresi ovdje. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Poštovani / poštovana,

ljubazno Vas molim da izdvojite nekoliko trenutaka Vašeg vremena i ispunite anketu o digitalnoj pismenosti i zapošljivosti.

Anketa se provodi za potrebe sudjelovanja u radu konferencije ECIL 2016 (European Conference on Information Literacy).

Sudjelovanje u anketi je dobrovoljno i od sudionika se ne traži upis osobnih niti bilo kakvih drugih identifikacijskih podataka.

Za način provedbe ovog istraživanja izabran je Web anketni upitnik s ukupno 15 pitanja.

Popunjavanje Web anketnog upitnika ne bi Vam trebalo oduzeti više od (otprilike) 7 minuta.

Anketni upitnik nalazi se na adresi:  http://tinyurl.com/digitalnapismost

(Puna adresa: https://docs.google.com/forms/d/1yqnu_–PS9p_A-pvhhKRZCo1YqSjFuWXAlkbB2zabCA/viewform)

i bit će dostupan do 26.5.2016.

 

Unaprijed zahvaljujem na sudjelovanju u istraživanju!

Kontakt:

dr. sc. Radovan Vrana, izv. prof.
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
Tel. 01/6002365
E-mail: rvrana@ffzg.hr