logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Drugi rezultati Natječaja Erasmus+ SMS studijski boravak za ak.god. 2016./17.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Druge rezultate” natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE – studijski boravak – za ak. godinu 2016./17.