logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj za sufinanciranje projekata – Hrvatska – Crna Gora

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu zajedničke  hrvatsko-crnogorske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje troškova putovanja i boravka hrvatskih i crnogorskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih projekata.

Posebna pažnja posvetit će se projektima koje vode mladi istraživači, a prednost pri izboru imat će oni voditelji kojima u posljednjem natječaju nije odobren projekt, kao i prijedlozi projekata koji imaju potporu partnera iz gospodarstva.

Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom hrvatski voditelj projekta u natječajnom roku podnosi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, a crnogorski voditelj projekta Ministarstvu znanosti Crne Gore. Projekti koji nisu u propisanom roku prijavljeni s obje strane neće se razmatrati.

Voditelji bilateralnog projekta u RH u trenutku prijave moraju imati:

  • doktorat znanosti
  • najmanje znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika odnosno nastavno zvanje docenta

Minimalan broj suradnika (uz voditelja) na projektu je dva, a maksimalan šest.

Sredstva se dodjeljuju namjenski za putovanja i boravke (do 14 dana) znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstvenoistraživačkog projekta. Troškove putovanja snosi zemlja pošiljateljica, a troškove boravka (smještaja i dnevnica) zemlja primateljica.

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je predano stručno i financijsko izvješće o izvršenim aktivnostima u sklopu projekta u prvoj godini provedbe.

Temeljno financiranje projekta mora biti osigurano.

Prijava na natječaj (na hrvatskome jeziku) treba sadržavati:

  • ispunjeni i potpisani prijavni obrazac (u privitku);
  • životopise obaju voditelja projekta u Europass formatu;
  • životopise svih hrvatskih i svih crnogorskih sudionika na projektu u Europass formatu;
  • popis najvažnijih publikacija i objavljenih radova u posljednjih pet godina koji se odnose na sadržaj projekta (svih hrvatskih i crnogorskih sudionika na projektu);
  • kratki opis partnerske ustanove u Crnoj Gori;
  • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektroničkome obliku na e-mail: silvana.siebert@mzos.hr, a jedan tiskani primjerak do 30. lipnja 2016. godine na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Uprava za znanost i tehnologiju
Služba za međunarodnu suradnju – (Natječaj za hrvatsko-crnogorske projekte)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Dodatne informacije mogu se dobiti  na telefon: +385 1 4594 452 ili na e-mail: silvana.siebert@mzos.hr

U cilju dobivanja potpisa dekana, ljubazno molimo prijave dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju (prizemlje Knjižnice).

Za dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Prijavni_obrazac