logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Samostalna katedra za kineziologiju – OBAVEZNA nastava tjelesne i zdravstvene kulture (TZK) za 1. i 2. godinu preddiplomskog studija u zimskom semestru 2016./2017.

Na željenu, odabranu kineziološku aktivnost (KA) obavezna je PRIJAVA od 10. 10. od 0:00 sati do 16. 10. do 23:59 sati 2016. godine koja se vrši isključivo ELEKTRONSKIM PUTEM na web adresi ovdje. SVE informacije o kolegiju TZK i o svakoj KA – osnovni podaci, opis programa, upute, uvjeti, ograničenja možete pronaći ovdje, ovdje, na oglasnoj ploči Katedre na Fakultetu i SD „Martinovke“. Raspored/satnicu za kolegij TZK možete pronaći ovdje. Praktični dio nastave počinje u ponedjeljak 17. 10. 2016.godine. Posebnu pozornost obratite na prilagodbu obaveza sportaša, zdravstvenu prilagodbu obaveza i prijepis potpisa. Više o kolegiju TZK ovdje.