logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Erasmus + Partner Countries – Ukrajina 29.01.2017. do 31.05.2017.

Raspisan je TREĆI krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) – Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 29.01.2017. do 31.05.2017. Rok za PRIJAVU Sveučilištu u Zagrebu: 16.12.2016. Detalji pod opširnije. 

OPŠIRNIJE:

Važne napomene:

  • PRIJE PRIJAVE kandidat je dužan kontaktirati partnersko sveučilište
  • Za dio dokumenata potrebnih za prijavu (dokaz o zaposlenju; te potpisanu suglasnost dekana za odsustvo s radnog mjesta): obratiti se Uredu za međunarodnu suradnju Fakulteta (tsveljo@ffzg.hr)
  • Obrazac za prijavu mobilnosti (Teaching ili Training) na FFZG potpisuje o.d. prodekan doc. dr. sc. Turković, T.
  • Obrazac za prijavu mobilnosti (Teaching ili Training) potpisuju i ovjeravaju pečatom OBJE ustanove
  • POPIS sveučilišta (Ukrajina) na kojima je za Filozofski fakultet dogovorena mobilnost u svrhu podučavanja (Teaching) i osposobljavanja (Training), iznos potpore, broj dana, itd. dostupni su u Prilogu Natječaja.

TREĆI krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) – Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 29.01.2017. do 31.05.2017.

Rok za PRIJAVU Sveučilištu u Zagrebu: 16.12.2016.