logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Europski socijalni fond – Društveno korisno učenje – prijava projekta

Na natječaju za projekte u okviru Europskog socijalnog fonda, Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društvenog korisnog učenja (rok za prijavu 28.2.), Filozofski fakultet može sudjelovati kao partner te je dužan priložiti potpisan i ovjeren Obrazac 3. – Izjava partnera o istinitosti podatka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

U cilju potpisivanja i ovjere obrasca 3. od strane čelnika ustanove, ljubazno molimo Obrazac 3. i ispunjeni  obrazac Suglasnost za prijavu projekta pošaljite do četvrtka 16. veljače na icaleta@ffzg.hr

Obrazac Suglasnost za prijavu projekta možete preuzeti s http://www.ffzg.unizg.hr/international/prijava-projekta-dokumenti/

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr