logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Studentske stipendije za Međunarodnu ljetnu školu Sveučilišta u Grazu

Studenti diplomskih studija Filozofskog fakulteta mogu se prijaviti za sudjelovanje u Međunarodnoj ljetnoj školi Sveučilišta u Grazu preko CEEPUS mreže. Ove godine, škola se održava od 2. do 15. srpnja i nosi naslov “Radical Definitions: State – Society – Religion”. Sudjelovanjem u školi stječe se 6 ECTS boda. Rok za prijave je 15. ožujka 2017. god. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Zahvaljujući sudjelovanju Odsjeka za anglistiku u Inter-American Studies CEEPUS mreži, studenti Filzofskog fakulteta imaju pokriven veći dio troškova ljetne škole, pa u troškovima sudjeluju s 380 eura (puna cijena je 1500).

Zainteresirani mogu poslati email na gusegg@uni-graz.at, navesti ime i prezime, Sveučilište s kojega dolaze te spomenuti da se prijavljuju preko CEEPUS-a. Nakon toga će dobiti upute za daljnju proceduru prijave.

Više informacija: