logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Obavijest studentima upisanima na predbolonjske studijske programe

Produžuje se rok za završetak studija studentima upisanim na predbolonjske studijske programe najdalje do 30. rujna 2017. Nakon isteka roka studenti mogu prijeći na bolonjske studijske programe uz priznavanje izvršenih obveza iz studija i priznavanje odgovarajućih ECTS bodova.