logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Poziv na mini-simpozij u okviru COST akcije IS1401 ‘Strengthening Europeans’ Capabilities by Establishing the European Literacy Network’

Pozivaju se svi zainteresirani na predavanja i rasprave koje će se održati u petak, 31. ožujka 2017. godine s početkom od 9 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta u okviru COST akcije IS1401 ‘Strengthening Europeans’ Capabilities by Establishing the European Literacy Network’.  Uz pozvane predavače, prof. dr. Tomasa Tjusa i prof. dr. Sarah Huffman, na simpoziju će biti predstavljeni tekući projekti i planovi za daljnje povezivanje na području istraživanja i poticanja pismenosti. Za istaknuti je da će na simpoziju biti predstavljena tri domaća primjera dobre prakse i novi projekti u okviru programa Horizon 2020 koji se tiču pismenosti. Program