logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj za projekte Hrvatska – Austrija za 2018.-2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je natječaj za prijavu zajedničkih projekata znanstveno-tehničke suradnje između Hrvatske i Austrije za 2018. – 2019. godinu. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Na natječaj se mogu javiti kao voditelji projekta s hrvatske strane visokoškolski nastavnici izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima.

Prijedlozi projekata koji uključuju poslijediplomske/doktorske studente, mlade znanstvenike i znanstvenice, posebno će biti uzeti u obzir.

Preduvjet za prijavu je definiran znanstvenoistraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja. Temeljno financiranje projekta mora biti osigurano.

Sve prijave moraju biti podnesene objema stranama: hrvatski voditelj projekta prijavu podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, austrijski voditelj projekta prijavu podnosi Austrijskoj agenciji za međunarodnu suradnju u području obrazovanja i istraživanja.

Trajanje projekta: dvije godine (1. siječnja 2018. – 31. prosinca 2019.)

Sredstva se dodjeljuju za putovanja i boravke znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstvenoistraživačkog projekta. Troškove putovanja snosi zemlja pošiljateljica, a troškove boravka snosi zemlja primateljica. Na hrvatskoj strani može se tražiti ukupno do 7.000,00 eura (3.500,00 eura godišnje) po projektu. Od toga se može tražiti do 400,00 eura jednokratno (u prvoj godini) za pokriće materijalnih troškova provođenja projekta u opravdanim slučajevima (navesti u obrascu).

Za svaki projekt na hrvatskoj i austrijskoj strani moraju biti imenovani voditelji projekta koji podnose prijavu nadležnim uredima u Hrvatskoj i Austriji u skladu s propisanim uvjetima i na određenim prijavnim obrascima. Prijave podnesene samo jednoj strani neće biti razmatrane.

Na austrijskoj strani prijava se podnosi online na engleskome jeziku. Na hrvatskoj strani prijava se podnosi na hrvatskome ili engleskome jeziku. Ispunjeni i potpisani obrasci s priloženim dokumentima šalju se poštom u jednom primjerku na navedenu adresu. Skenirane prijave u PDF-formatu šalju se e-poštom na adresu: marija.crnic@mzo.hr.

Uz ispunjene obrasce, prijavi se prilažu sljedeći dokumenti:
· opis projekta, uključujući metodološki dio (3 – 5 stranica);
· životopisi hrvatskih sudionika u projektu;
· popis relevantnih radova objavljenih u posljednje dvije godine na hrvatskoj strani;
· kratki opis partnerske ustanove u Austriji;
· kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima;
· izgledi za buduću suradnju.

Podaci za kontakt u Hrvatskoj:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
Služba za međunarodnu suradnju
Marija Crnić
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
tel.: +385 (0)1 4594 353
e-pošta: marija.crnic@mzo.hr
web: http://www.mzos.hr/

Podaci za kontakt u Austriji:
OeAD-GmbH (Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research)
ICM – Centre for International Cooperation & Mobility
Programme Scientific & Technological Cooperation
Monika Staltner
Ebendorferstraße 7
A-1010 Vienna
Tel.: +43 (0)1/ 53408-445
E-mail: wtz@oead.at
Web: www.oead.at/wtz

Rok za prijavu je 19. svibnja 2017. U cilju potpisivanja natječajne dokumentacije od strane čelnika ustanove, ljubazno molim dostaviti dokumentaciju u Ured za znanost i projekte (C-013) do ponedjeljka  15. svibnja 2017.

Tekst natječaja i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na: http://www.ffzg.unizg.hr/international/otvoreni-natjecaji/ i http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=15412&sec=1933

Za dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr