logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj za projekte Hrvatska – Njemačka za 2018.-2019.

Objavljen je natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke za 2018. – 2019. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Sredstva za provođenje programa u Hrvatskoj osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), a u Njemačkoj Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) iz proračuna Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje (BMBF).

Cilj programa je intenziviranje suradnje između hrvatskih i njemačkih grupa istraživača koji rade zajedno na određenome znanstvenoistraživačkome projektu. Potiče se mobilnost, a pritom je posebno težište na usavršavanju i specijalizaciji mladih znanstvenika.

Podupiru se znanstvenici, visokoškolski nastavnici i mladi znanstvenici (prvostupnici, doktorandi).

Na natječaj se mogu javiti kao voditelji projekta s hrvatske strane visokoškolski nastavnici izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te istraživači/znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima.

Preduvjet za prijavu je dogovoren konkretan zajednički projekt visoke kvalitete na kojemu partneri iz dviju zemalja namjeravaju raditi zajednički i komplementarno. Prijava s hrvatske strane može se uzeti u obzir samo ako postoji paralelna prijava njemačkoga partnera. Pritom treba jasno prikazati koje konkretne zadaće preuzima hrvatska strana, a koje njemačka.

Osnovno financiranje projekta (troškovi osoblja i opreme) treba biti osigurano na obje strane.

Ukupno trajanje financiranja projekta ograničeno je na dvije godine, što isključuje mogućnost produljenja financiranja projekta izvan tog roka. Odobrenje druge projektne godine slijedi pod uvjetom da su s obje strane osigurana odgovarajuća proračunska sredstva.

MZO preuzima potporu mobilnosti članova hrvatske istraživačke grupe do njemačkih partnerskih ustanova te troškove boravka članova njemačke istraživačke grupe u Hrvatskoj. DAAD preuzima potporu mobilnosti članova njemačke istraživačke grupe do hrvatskih partnerskih ustanova te troškove boravka članova hrvatske istraživačke grupe u Njemačkoj.

Mogu se financirati kratki boravci znanstvenika i mladih znanstvenika (prvostupnika, doktoranada). Najdulje razdoblje potpore za znanstvenike iznosi mjesec dana po boravku, a za prvostupnike i doktorande 50 dana po boravku.

Početak provođenja odabranih projekata je 1. siječnja 2018. godine, a početak financiranja vezan je uz mogućnost korištenja sredstava iz Državnoga proračuna za 2018. godinu.

Potpuni zahtjevi, neuvezani, bez spajalica, spojnica i plastičnih folija, u jednom primjerku, šalju se na sljedeću adresu u Hrvatskoj:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
n/r gđe Marije Crnić
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 4594 353
E-mail: marija.crnic@mzo.hr
Internet: http://www.mzos.hr

Informacije o provođenju programa s njemačke strane mogu se dobiti na sljedećoj adresi:
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat P 33
z. Hd. Herrn Tobias Hill
Kennedyallee 50
53175 Bonn

Telefon: +49 228 882 490
E-mail: hill@daad.de
Internet: http://www.daad.de/ppp

Rok za prijavu projekta je 30. lipnja 2017. godine. Ako se šalje poštom, vrijedi datum poštanskoga pečata preporučene pošiljke zadnjega dana natječaja, a ako se predaje osobno u urudžbenome uredu Ministarstva, vrijedi datum zaprimanja.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na: http://www.ffzg.unizg.hr/international/otvoreni-natjecaji/ i http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=15529&sec=1933

U cilju potpisivanja natječajne dokumentacije od strane čelnika institucije, ljubazno molimo prijavu dostaviti u Ured za znanost i projekte (C-013) do ponedjeljka 26. lipnja 2017.

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr