logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Javno savjetovanje u sklopu srednjoročne evaluacije programa Obzor 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja poziva istraživače na sudjelovanje u javnom savjetovanju u sklopu srednjoročne evaluacije programa Obzor 2020. Cilj javnog savjetovanja je prikupiti iskustva i prijedloge za unapređenje dosadašnjeg sudjelovanja u programu Obzor 2020. Upitnik je dostupan na poveznici, obuhvaća opća pitanja u vezi s programom Obzor 2020., a za popunjavanje je potrebno 10 – 15 minuta. Pozivaju se svi zainteresirani istraživači da se aktivno uključe. Upitnik će biti dostupan za popunjavanje do 15. svibnja 2017. godine. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja poziva istraživače na sudjelovanje u javnom savjetovanju u sklopu srednjoročne evaluacije programa Obzor 2020. Cilj javnog savjetovanja je prikupiti iskustva i prijedloge za unapređenje dosadašnjeg sudjelovanja u programu Obzor 2020., ali i prikupiti prijedloge što je potrebno promijeniti u razdoblju nakon 2020. godine s ciljem povećanja sudjelovanja Republike Hrvatske u okvirnim programima.

Obzor 2020 . je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji ujedinjuje aktivnosti Sedmoga okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskome institutu za inovacije i tehnologiju (EIT). Struktura Obzora 2020. temelji se na tri glavna prioriteta: Izvrsna znanost (Excellent Science), Industrijsko vodstvo (Industrial Leadership) i Društveni izazovi (Societal Challenges).

Europska komisija otvorila je javnu raspravu o srednjoročnoj evaluaciji programa Obzor 2020. Dosadašnje sudjelovanje hrvatskih institucija u aktivnostima i akcijama programa Obzor 2020. je ispod prosjeka zemalja članica Europske unije te bismo željeli utvrditi razloge (ne)sudjelovanja u Programu i prikupiti podatke o primjerenosti pojedinih aktivnosti i instrumenata, kao i postupku provedbe u sklopu Programa. Stoga Vas molimo da nam popunjavanjem upitnika pomognete kako bismo na što bolji način organizirali sustav potpore postojećim i budućim korisnicima.

Upitnik je dostupan na poveznici, obuhvaća opća pitanja u vezi s programom Obzor 2020., a za popunjavanje je potrebno 10 – 15 minuta. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane istraživače da se aktivno uključe. Upitnik će biti dostupan za popunjavanje do 15. svibnja 2017. godine.