logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

EKOFEMINIZAM: radionički ciklus rasprava s uvodnim izlaganjima dr. sc. Suzane Marjanić, Karmen Ratković i Gorana Đurđevića 3. i 19. svibnja i 2. lipnja 2017. godine

U organizaciji fakultetskog Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije  održat će se u dvorani fakultetske Knjižnice na drugom katu tri radionice na aktualne teme ekofenimizma: Usprkos predrasudama – korijeni i počeci ekofeminizma / Na rubu ženskih i zelenih studija – mogućnosti i postignuća ekofeminizma / Između postmodernizama – budućnost i mogući pravci razvoja ekofeminizma. Program