logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Rezultati Natječaja za Erasmus+ za STUDENTE, 2017./18.

Sveučilište u Zagrebu obavilo je rezultate  Natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE – studijski boravak – za ak. godinu  2017./18. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Studenti su dužni pažljivo pročitati cijeli (izvorni) tekst rezultata natječaja.

POSTUPAK ŽALBE
Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Povjerenstvu fakulteta u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta (zaključno sa 06.5.2017. – datum na poštanskom žigu!).

Žalba se podnosi u pisanom obliku:
PREPORUČENOM POŠTOM  naslovljeno na:
Filozofski fakultet u Zagrebu
Urudžbeni ured – Povjerenstvo za Erasmus+
(predmet: Erasmus+ 2017./18. studijski boravak – ŽALBA)
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
O žalbi odlučuje Povjerenstvo fakulteta. (U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u navedenom obliku.)

ZERO-GRANT STATUS
Studenti koji nisu dobili financijsku potporu mogu pričekati moguć pomak rang liste zbog odustanka odabranog i finaciranog studenta ili prihvatiti odlazak na razmjenu kao tzv. zero-grant studenti.
Rok: za zimski semestar do 15. svibnja 2017., za ljetni semestar do 4. rujna 2017.

ODUSTANAK  OD MOBILNOSTI
Studenti mogu odustati od razmjene.
Rok: za zimski semestar  najkasnije do 15. svibnja 2017., za ljetni semestar do 4. rujna 2017.
Mole se studenti koji imaju namjeru odustati od razmjene da to učine u što kraćem roku, kako bi se mogao izvršiti pomak rang liste i time dati prilika drugom studentu za odlazak na razmjenu.

Za detalje, obrasce i upute obavezno pogledati Izvorni tekst Rezultata natječaja

Za sve upite molimo javiti se emailom:
erasmus-studenti@ffzg.hr
mobilnost-studenti@ffzg.hr