logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Predstavljanje knjige ‘Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika’

Knjiga Branimira Belaja i Gorana Tanackovića Faletara Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika – Sintaksa jednostavne rečenice (Disput, 2017) bit će predstavljena u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu u utorak 16. svibnja 2017. u 13 sati. Knjigu će predstaviti prof. dr. Mario Brdar, prof. dr. Ivo Pranjković i autori. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

“Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika. Knjiga druga: Sintaksa jednostavne rečenice” Branimira Belaja i Gorana Tanackovića Faletara nastavak je Kognitivne gramatike hrvatskog jezika. Knjiga prva: Imenska sintagma i sintaksa padeža (Disput, Zagreb 2014) istih autora. Riječ je o prvoj teorijsko-eksplikativnoj gramatici hrvatskoga jezika u kojoj se primjenom metodologije kognitivne gramatike kao jedne od vodećih suvremenih gramatičkih teorija opisuje i objašnjava čitav niz spornih i u nas ne baš najbolje, ili nikako, riješenih pitanja sintakse jednostavne rečenice.

Opis sintaktičkoga ustrojstva jednostavne rečenice u hrvatskome jeziku obrađen je u četiri cjeline. U prvome dijelu knjige razmatraju se ključni aspekti predikatnoga ustrojstva u hrvatskome jeziku, odnosno gramatičkih kategorija koje se ostvaruju na razini predikata. U drugome poglavlju prvo se analiziraju najbitnije konceptualnosemantičke odrednice subjekta i njegova temeljnoga obilježja topikalnosti. Autori potom prelaze na diskusiju pojave kontrole predikatne sročnosti kao temeljnog obilježja kategorije subjekta. Treće je poglavlje posvećeno modifikatorima, a podijeljeno je na potpoglavlja posvećena obveznim kompozitnokonstrukcijskim i adverbijalnim modifikatorima, dok su tema četvrtog poglavlja pasiv i srodne konstrukcije.

Knjiga dokazuje čvrst kognitivni stav o tome da ostvarivanje gramatičkih relacija ni u jednome jeziku nije samo sebi svrha, već da je motivirano činjenicama konceptualne i semantičke naravi. Autori pokazuju da svi dijelovi gramatičke analize u ovoj knjizi imaju jedinstvenu svrhu – ukazivanje na semantičku motiviranost gramatičkoga ustrojstva kao jednoga kotačića u mehanizmu ljudskih kognitivnih funkcija.

Kroz cijeli se rukopis argumentirano kritizira u nas uvriježeni objektivističko-formalni pristup gramatičkim kategorijama te se nasuprot tomu dokazuje simbolička narav gramatike, odnosno teza da su gramatičke strukture motivirane semantičkim i diskursno-pragmatičkim čimbenicima.

Više o knjizi možete pročitati na www.disput.hr

Naslovnica knjige

Pozivnica