logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Poziv na predavanje

U okviru kolegija Uvod u ikonologiju, prof. dr. Marina Vicelja s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci održat će u srijedu, 17. svibnja 2017. god., u 12.30 sati (dvorana D-VI) predavanje na temu: ”Aby Warburg i razvoj ikonologije”. Pozivaju se svi zainteresirani na predavanje. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Dr. sc. Marina Vicelja Matijašić je redovita profesorica na Odsjeku za povijest umjetnosti, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Doktorirala je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. s temom Bizant i kamena skulptura u Istri – ishodišta i utjecaji. Nositeljica je i voditeljica kolegija koji pokrivaju umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka, umjetnost Bizanta te ikonografiju i ikonologiju. Voditeljica je Centra za ikonografske studije na FF u Rijeci od 2011. u okviru kojeg se organizira godišnji međunarodni znanstveni skup te izdaje časopis IKON, kojega je glavna urednica. Sudjeluje u nekoliko doktorskih studijskih programa u Europi. Od 1992. voditeljica je i suradnica na nekoliko znanstvenih projekata te je članica uredništava nekoliko znanstvenih međunarodnih časopisa. Pokrenula je godišnju stručnu manifestaciju Dan povijesti umjetnosti u Rijeci i stručni časopis PURITEKU. Članica je brojnih strukovnih udruga u zemlji i inozemstvu.