logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Objavljen natječaj za upis u 1. godinu preddiplomskog studija za ak.god. 2017/2018.

Sveučilište u Zagrebu na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Sveučilišta, a sukladno odlukama Senata Sveučilišta, raspisalo je Natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2017./2018. Više informacija o upisima na Filozofski fakultet možete pronaći ovdje.