logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Obzor 2020. Širenje izvrsnosti i sudjelovanja – otvoren natječaj

U okviru europskog okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. otvoren je natječaj za aktivnosti horizontalne teme Širenje izvrsnosti i sudjelovanje. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Aktivnosti su:

1. Twinning – podupire se jačanje jasno određenih područja istraživanja pojedine institucije kroz povezivanje s barem dvije srodne, međunarodno vodeće institucije u definiranom području: ova aktivnost obuhvaća skup mjera koje će se financirati s ciljem širenja izvrsnosti i proširenja sudjelovanja u inovacijskim programima EU; izmjena osoblja, stručni posjeti, obuke, radionice, prisustvovanje konferencijama, organizacija zajedničkih ljetnih škola i diseminacijske aktivnosti.
· Cilj aktivnosti: Jačanje kapaciteta institucije, transfer znanja
· Uvjet: najmanje dva partnera
· Rok za prijavu: 15. studenoga 2017.

2. ERA – Chairs – aktivnost je usmjerena na izvođenje strukturnih promjena u institucijama koje imaju potencijal za poboljšanje svojih istraživačko inovacijskih djelatnosti i realizacije izvrsnosti putem transparentnog odabira izvrsnih znanstvenika koji će sukladno strateškom planu institucije osigurati implementaciju prioriteta Europskog istraživačkog prostora.
Rok za prijavu: 15. studenog 2017. godine.

3. Teaming

Više informacija o natječajima možete naći na: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Prezentacije s informativnog dana o otvorenim natječajima i primjerima projekata koje vode hrvatske institucije (Agronomski fakultet, Institut Ruđer Bošković, Ekonomski institut, Zagreb, Fakultet elektrotehnike i računarstva) možete preuzeti s: http://www.obzor2020.hr/obzor2020-novosti-pregled/informativni_dan_sirenje_izvrsnosti_i_sudjelovanja_svibanj_ampeu__

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr