logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Razredbeni postupak – upisi u 1. godinu diplomskih studija ak. god. 2017./2018.

Sve potrebne i autorizirane informacije o prijavama, razredbenom postupku i upisima nalazit će se na stranici: http://upisi-diplomski.ffzg.hr. Web stranica ažurirat će se novim informacijama i eventualnim promjenama. Informacije na ovoj stranici podložne su promjenama, pa preporučamo da web stranicu posjetite u više navrata prije svake faze razredbenog postupka. Informacije o prijavama i upisima mogu se dobiti u Informativnom centru na telefon (01) 4092-013 i 4092-203 ili na e-mail adresi: info-centar@ffzg.hr. Informacije o razredbenom postupku mogu se dobiti na pripadajućim Odsjecima. Informacije o razredbenom postupku na internetskom forumu Filozofskog fakulteta, namijenjenom komunikaciji studenata i budućih studenata Filozofskog fakulteta, nisu službene te Filozofski fakultet za njih ne snosi nikakvu odgovornost.