logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Posjet Sveučilištu u Cincinnatiju 2018.

Sveučilište u Cincinnatiju je ponudilo prihvatiti u kraći posjet do 2 djelatnika sa Sveučilišta u Zagrebu u 2018. Rok za prijavu: do 15. listopada. Informacije i prijavni obrazac. Odabir kandidata vrši Sveučilište u Cincinnatiju. Prijave je potrebno dostaviti Sveučilištu u Cincinnatiju na: Mary.Watkins@uc.edu. Molimo u kopiji e-maila prijave dostaviti i na: renata.hranjec@unizg.hr i tsveljo@ffzg.hr. Prijave supotpisuje dekan.