logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Podnošenje molbi za paralelni diplomski studij

Posebno nadarenom studentu Fakultet može izuzetno odobriti studiranje još jednog diplomskog studija. Prosjek ocjena ne smije biti manji od 4,00 (odluka Rektorskog kolegija, prema Statutu Sveučilišta čl. 54. st. 2. i čl. 58. st. 2.).

Svi pristupnici koji žele upisati paralelni diplomski studij moraju do 27. rujna 2017.  do 12 sati predati molbu dekanu Filozofskog fakulteta zajedno s ovjerenim prijepisom ocjena s diplomskog studija koji već studiraju. Molbe se predaju u pisarnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (soba D-01), Ivana Lučića 3.

Uz obvezu redovnog izvršavanja studentskih obveza, minimalni broj položenih ECTS bodova za odobravanje paralelnog diplomskog studija mora iznositi 55 ECTS-a. Molbe s manje od 55 ECTS položenih bodova neće se uzimati u obzir.

Popis pristupnika kojima su pozitivno riješene molbe za paralelni diplomski studij bit će objavljen najkasnije 29. rujna 2017. na fakultetskoj oglasnoj ploči i web naslovnici Fakulteta.

Žalbe na rješenja molbi mogu se predati u pisarnici Filozofskog fakulteta do 2. listopada 2017. do 11 sati (soba D-01)

Upisat će se moći samo oni studenti koji prema navedenim kriterijima i plasmanom na razredbenom postupku steknu pravo upisa te imaju pozitivno riješenu molbu za paralelni studij.