logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Dekanski ispitni rokovi

O. d. dekana, izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac odobrio je raspisivanje dekanskih ispitnih rokova od 25.– 29. rujna 2017. Mogućnost izlaska na dekanske ispitne rokove vrijedi i za predbolonjske studente.