logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatska zaklada za znanost – najava natječaja

Hrvatska zaklada za znanost objavila je najave natječaja za sljedeće programe: Hrvatsko-švicarski istraživački program 2017.-2023., Istraživački projekti 2017., Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti 2017. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

  1. Hrvatsko – švicarski istraživački program 2017. – 2023.

Hrvatsko-švicarski istraživački program otvorit će se početkom listopada 2017. godine. U okviru programa financirat će se zajednički istraživački projekti, koji će omogućiti znanstvenicima iz Hrvatske da zajedno u konzorciju sa znanstvenicima iz Švicarske provode istraživačke aktivnosti, s ciljem rješavanja specifičnih problema u svim znanstvenim područjima. Istraživanja će se provoditi na hrvatskim i švicarskim znanstveno-istraživačkim institucijama. Na natječaj se mogu prijaviti svi hrvatski znanstvenici zaposleni na javnim sveučilištima, javnim znanstvenim institutima i na Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Vrijednost pojedinog projekta koji će se financirati ovim natječajem iznosit će najviše 400.000 CHF, a taj će se iznos ravnomjerno raspodijeliti na hrvatske i švicarske partnere.
Natječaj će biti otvoren početkom listopada 2017. godine, te će biti otvoren najmanje 90 dana.
Navedeni natječaj provodi Švicarska nacionalna zaklada za znanost putem elektroničkog sustava za prijavu mySNF (www.mysnf.ch ).
Do otvaranja natječaja HRZZ neće objavljivati dodatne informacije.

 

  1. Program Istraživački projekti

Sljedeći natječaj za program „Istraživački projekti“ raspisat će se početkom studenoga 2017. godine. Istraživačkim se projektima financiraju temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Na natječaj se mogu prijaviti svi znanstvenici zaposleni na znanstvenim organizacijama koje su upisane Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10). Voditelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je zaposlen. Jedan znanstvenik može istovremeno sudjelovati na dva projekta HRZZ-a: kao suradnik na dva projekta ili kao  voditelj jednog projekta i suradnik na jednom projektu (za natječaje IP i UIP).

Svi voditelji i suradnici projekata HRZZ-a koji završavaju do 16. rujna 2018. godine mogu prijaviti projektni prijedlog na natječaj Istraživački projekti u 2017. godini jer se ti projekti neće uključiti u navedeno ograničenje sudjelovanja jednog znanstvenika na dva projekta HRZZ-a.

Do otvaranja natječaja HRZZ neće objavljivati dodatne informacije.

 

  1. Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti 2017.

Svrha ovog natječaja je razviti cjelovit i stabilan program financiranja razvoja karijera doktoranada, omogućiti mentorima da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj natječaja je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu. Ovim Projektom financirat će se ukupan trošak bruto plaće doktoranda, koji će za vrijeme trajanja Projekta izraditi doktorat ali i usvojiti znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja. Na natječaj će se moći prijaviti znanstvenici u stalnom radnom odnosu na znanstvenim organizacijama u Republici Hrvatskoj izabrani u znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje koji su doktorski rad obranili najmanje 4 godine prije roka za prijavu na natječaj. Prijavitelji na ovaj natječaj moraju biti voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima koji traju najmanje 18 mjeseci od roka prijave. Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici iz svih znanstvenih područja, a može se podnijeti prijava samo za jednog doktoranda. Isto tako prijavitelji trebaju uzeti u obzir da se s jednog projekta može prijaviti samo jedan kandidat za mentora.

Natječaj će se otvoriti do kraja 2017. godine, a svi detalji vezani uz natječaj bit će objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost.