logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj za Erasmus+ partnerske zemlje

Objavljen je 3. krug Natječaja za osoblje za projekt Erasmus+ partnerske zemlje za mobilnost od 01.12.2017. do 31.05.2018 (Izrael, Meksiko i Ukrajina). Rok za prijavu: 03.11.2017. VAŽNE NAPOMENE pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Važne napomene

  • Molimo pristupnike Natječaju da prouče cjelokupni tekst Natječaja i Uputa
  • Za dokumente: Dokaz o zaposlenju i Potpisanu suglasnost za odsustvo s radnog mjesta: obratiti se Uredu za međunarodnu suradnju Fakulteta (tsveljo@ffzg.hr)
  • Nastavni plan ili Plan rada (Teaching ili Training) potpisuju i ovjeravaju pečatom OBJE ustanove (sveučilište domaćin i Filozofski fakultet)
  • Nastavni plan ili Plan rada (Teaching ili Training) na FFZG potpisuje prodekan za znanost i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Bagić, Dragan

Rok za PRIJAVU Sveučilištu u Zagrebu (poštom i emailom): do 3. studenoga 2017.

PRIJAVA:

1. Prijavni obrazac
2. Obrazac za prijavu mobilnosti  Teaching ili Training (POTPISAN i OVJEREN od OBJE ustanove). Na FFZG potpisuje prodekan za znanost i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Dragan Bagić
3. Životopis (poželjno na Europass obrascu)
4. Dokaz o zaposlenju i Potpisana suglasnost za odsustvo s radnoga mjesta (obratiti se Uredu za međunarodnu suradnju: tsveljo@ffzg.hr)
(5). Pozivno pismo (fakultativno)

Prijave s dokumentacijom se šalju Sveučilištu u Zagrebu:do 3. studenoga 2017.

1. u papirnatom obliku i

2. u elektroničkom obliku

Sveučilište u Zagrebu
Ured za međunarodnu suradnju
Trg Republike Hrvatske 14
10 000 Zagreb
(s naznakom: Natječaj za Program ERASMUS+ PARTNERSKE DRŽAVE – osoblje)
i u elektroničkom obliku na e-mail adresu: zeljka.pitner@unizg.hr