logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Kreativna Europa – natječaj za projekte suradnje

Objavljen je poziv za projekte suradnje u okviru programa Kreativna Europa, potprogram Kultura. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Novi poziv sadrži nove smjernice s boljim objašnjenjima prioriteta i ciljanih projekata te nekim novostima.

Smjernice možete preuzeti s https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/3._guidelines_coop_2018_eacea_32_2017_and_35_2017_0.pdf

Poziv za projekte suradnje 2018. godine sadrži tri kategorije natječaja:

  1. COOP 1 – mali projekti suradnje
  2. COOP 2 – veliki projekti suradnje
  3. COOP 3 – projekti suradnje vezani za Europsku godinu kulturne baštine

Podržat će se projekt koji se bave transnacionalnom mobilnosti, razvojem publike i jačanjem kapaciteta u području digitalizacije, razvoja novih poslovnih modela i obrazovanjem i osposobljavanjem.

COOP 1 – MALI PROJEKTI SURADNJE

  • Vodeći partner i najmanje 2 partnera iz drugih država članica s maksimalnim EU grantom od 200.000,00 eura što čini 60% projektnog budžeta. Ostalih 40% projektni partneri sami financiraju. Trajanja projekta je maksimalno 48 mjeseci

COOP 2- VELIKI PROJEKTI SURADNJE

  • Vodeći partner i najmanje 5 partnera iz drugih zemalja članica programa s maksimalnim EU grantom od 2 milijuna eura što čini 50% projektnog budžeta. Ostalih 50% partneri sami financiraju. Trajanje projekta je maksimalno 48 mjeseci.

COOP 3 – PROJEKTI SURADNJE ZA EUROPSKU GODINU KULTURNE BAŠTINE

  • Projekti koji odgovaraju ciljevima inicijative Europske godine kulturne baštine 2018., uz vodećeg partnera minimalno još dva partnera iz drugih država članica programa s maksimalnim EU grantom od 200.000,00 eura – 60% projektnog budžeta. Projekt može trajati maksimalno 24 mjeseci.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije aktivne u kulturnom i kreativnom sektoru. Jedan projekt ne može se prijaviti u više od jedne kategorije zato što je treća kategorija posvećena isključivo projektima povezanim s ciljevima inicijative Europske godine kulturne baštine, dok prva i druga kategorija ne isključuju područje kulturne baštine. Vodeći partner može se prijaviti samo jednom godišnje u jednoj od tri kategorije, no može biti partner u nekoliko drugih projekata.

COOP 3 – projekti suradnje vezane za Europsku godinu kulturne baštine

Projekti moraju odgovarati općim ciljevima europske inicijative EYCH:
– potiču dijeljenje i uvažavanje europske baštine kao zajedničkog resursa
– podižu svijest o zajedničkoj povijesti i vrijednosti
– jačaju osjećaj pripadnosti zajedničkom europskom prostoru.

Konkretno, treća kategorija projekata suradnje treba biti usmjerena na:

  • jačanje osjećaja pripadnosti zajedničkom europskom prostoru
  • promocija kulturne baštine kao inspiracije za stvaranje suvremene umjetnosti i inovacije te jačanje interakcije između kulturne baštine i kulturnog i kreativnog sektora

Više o tome na: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19038

Rok za prijavu malih i velikih projekata suradnje je 18. siječnja 2018. do 12 sati, a za projekte suradnje vezane za Europsku godinu kulturne baštine 22. studenog 2017. do 12  sati.

Svi projekti moraju biti sufinancirani u iznosu od 40% za male projekti suradnje i projekte vezane za Europsku godinu kulturne baštine i 50% za velike projekte suradnje sredstvima iz drugih izvora (vlastita sredstva, Ministarstvo kulture i dr.).

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr