logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatsko-švicarski program istraživanja – natječaj za projekte

Objavljen je natječaj za zajedničke istraživačke projekte u okviru programa Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017.-2023. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Program je omogućen financijskom potporom Švicarske koja sudjeluje u proširenju Europske unije potpomažući aktivnosti koje doprinose smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti između zemalja članica. Svrha CSRP-a (Croatian-Swiss Research Programme) je omogućiti znanstvenicima iz Hrvatske da kroz konzorcij sa znanstvenicima iz Švicarske provode istraživačke aktivnosti koje će rješavati specifične probleme u svim znanstvenim područjima. Posebno će se poticati projektni prijedlozi iz društvenih i humanističkih znanosti (npr. socijalna uključenost, marginalizirane društvene skupine i sl.)

Specifični ciljevi CSRP-a su:

 • dodatno olakšati integraciju hrvatskih istraživača u međunarodne mreže
 • olakšati razmjenu znanja i iskustva između istraživača

Projekti mogu trajati najviše 3 godine. Moguće je produljenje trajanja do 6 mjeseci bez ikakvih financijskih izmjena.

Joint Research Project će se temeljiti na suradnji između grupe istraživača iz Hrvatske i grupe istraživača iz Švicarske te svaka grupa ima glavnog istraživača zaposlenog u nekoj od sljedećih javnih institucija:

Glavni istraživač iz Švicarske koji su zaposleni na:

 • kantonalnim sveučilištima visokog obrazovanja
 • švicarski savezni instituti za tehnologiju i partnerske institucije
 • švicarskim veleučilištima
 • saveznim i kantonalnim istraživačkim institucijama
 • istraživačkim institucijama izvan sektora visokog obrazovanja koje imaju sjedište u Švicarskoj (sukladno SNSF-ovim kriterijima prihvatljivosti)

Glavni istraživač iz Hrvatske koji su zaposleni na:

 • javnim sveučilištima
 • javnim znanstvenim institutima
 • Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

Najveći iznos financiranja po jednom JRP-a (ukupan iznos švicarskog i hrvatskog financiranja) je 400.000 CHF. Po svakom projektu, švicarskom partneru može biti dodijeljeno najviše 50% od ukupnog iznosa potpore.

Financijski plan izrađuje se u CHF te se obavezno koristi tečaj HNB-a na dan 10. srpnja 2017. odnosno 6,742942 HRK za 1 CHF (datum potpisivanja Sporazuma).

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak plaće istraživača (prednost se daje doktorandima i postdoktorandima , tehničara i ostalo pomoćnog osoblja izravno uključenog u projekt;
 • trošak putovanja i dnevnice za oba glavna istraživača i za osoblje uključeno u zajedničke istraživačke projekte za međusobne posjete i za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama tematski povezanim s zajedničkim istraživačkim projektima;
 • trošak nabave opreme pod uvjetom da se oprema koristi za istraživačke aktivnosti na zajedničkim istraživačkim projektima, može iznositi najviše 30% od ukupne vrijednosti projekta;
 • materijalni troškovi – materijali, zalihe i ostali potrošni materijal koji se koristi za istraživačke aktivnosti;
 • ostali izravni troškovi: troškovi objavljivanja zajedničkih članka, troškovi organiziranja seminara i konferencija, diseminacija rezultata i dr.;
 • podugovaranje – manje aktivnosti pod uvjetom da su povezane i nužne za provedbu istraživačkih aktivnosti na projektu;
 • neizravni troškovi: hrvatski partneri mogu na neizravne troškove potrošiti najviše 5% od sredstava dodijeljenih hrvatskom partneru. Švicarski partneri nemaju pravo na nadoknadu neizravnih troškova.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • plaća švicarskog i hrvatskog glavnog istraživača i suradnika;
 • troškovi koji su nastali prije i nakon službenog razdoblja trajanja projekta;
 • kamate na dug, trošak kupnje zemljišta/nekretnina;
 • novčane kazne, financijske kazne i sudski troškovi;
 • aktivnosti koje su financirane iz drugih izvora;
 • troškovi koji prelaze uobičajene tržišne cijene.

Hrvatski i švicarski prijavitelji zajednički pripremaju projektne prijedloge. Glavni švicarski istraživač zadužen je za podnošenje projektnih prijedloga SNSF-u putem elektroničkog sustava za prijavu projekata (mySNF, www.mysnf.ch ). Hrvatski partneri mogu imati pristup elektroničkom sustavu za prijavu projekata preko svojih švicarskih partnera.

Svi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku.

Rok za prijavu projekata je petak 19. siječnja 2018. do 17 sati po švicarskom lokalnom vremenu.

U prijavi je potrebno navesti projekte u provedbi i li nedavno završene temeljene na suradnji između hrvatskih i švicarskih prijavitelja.

Ljubazno molimo zainteresirane prijavitelje da pročitaju original Call Document i hrvatski prijevod.

Natječajna dokumentacija nalazi se na: http://www.ffzg.unizg.hr/international/otvoreni-natjecaji/

Više o natječaju na: http://www.snf.ch/en/funding/programmes/enlargement-contributions/croatia/Pages/default.aspx

Dodatni upiti šalju se na: csrp@hrzz.hr

Svi prijavitelji projekata obvezni su poslati ispunjenu Suglasnost za prijavu projekata do 10. siječnja 2018. na icaleta@ffzg.hr

Za dodatne informacije možete se obratiti na icaleta@ffzg.hr

Call_Document_CSRP

Popis projekata_suradnja Hrvatska_Svicarska

Poziv na natječaj za Hrvatsko-švicarski program istraživanja

Suglasnost za prijavu projekta