logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Poziv na predavanja prof. Giuliane Nuvoli u okviru ‘Settimana della Lingua Italiana nel Mondo’

U utorak, 24. listopada 2017., od 12.30 do 13.30 sati u dvorani A 303, prof. Giuliana Nuvoli sa Sveučilišta u Milanu održat će predavanje pod naslovom ”Dante oggi. La forza del racconto dantesco da Godard ai videogiochi” u sklopu kolegija ”Danteova Božanstvena komedija”. Uz studente kolegija, Odsjek za talijanistiku poziva sve zainteresirane nastavnike i studente.