logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj za akademsku mobilnost 2018. c) DOKTORANDI konferencije

Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2018. godini (prvi krug) c) mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima). KRITERIJI za odabir i rangiranje Filozofskoga fakulteta. Rok za ON-LINE prijavu: 26.11.2017. Rok za dostavu cjelokupne dokumentacije: 27.11.2017. na: tsveljo@ffzg.hr. Sažetak.