logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Erasmus+ stručna praksa, 2017./18. – 2.krug – zatvaranje natječaja

Radi velikog broja online prijava na Natječaj za Erasmus+ stručne prakse (2. krug za 2017./18.) te s obzirom da je u ovom trenutku “utrošeno” oko 95% predviđenih sredstava za financiranje Erasmus+ stručnih praksi u ak. god. 2017./18. Sveučilište u Zagrebu najavljuje  ranije zatvaranje online prijava za 2. krug natječaja, i to već u četvrtak 16.11.2017. Dostava fizičke prijavne dokumentacije moguća je i dalje najkasnije do 24.11.2017. Ova obavijest nalazi se i na internet stranicama Ureda za međunarodnu suradnju UNIZG – u sklopu teksta natječaja kao i u rubrici “dokumenti i obrasci za Erasmus+ prakse u 2017./18.