logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Erasmus+ – natječaji za projekte u 2018.

Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu. U okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse moguće je prijaviti projekte za sljedeće aktivnosti: Strateška partnerstva, Udruženje znanja, Jačanje kapaciteta ustanova. Aktivnosti Jean Monnet, Sportske aktivnosti. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

  1. STRATEŠKA PARTNERSTVA

Projekti kojima se povećava kvaliteta i inovativnost učenja i poučavanja, razvijaju novi kurikulumi, potiču intenzivniji oblici suradnje obrazovanja, znanosti i poslovnog sektora u cilju modernizacije, uključujući bolje korištenje otvorenih obrazovnih sadržaja.

Više o aktivnosti na: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/erasmus-visoko-obrazovanje/strateska-partnerstva/

Rok za prijavu: 21. ožujka 2018. do 12 sati

 

  1. UDRUŽENJE ZNANJA

Projekti povezivanja obrazovanja, istraživanja i inovacija – stvaranjem „trokuta znanja” – u cilju razvoja poduzetničkih, kreativnih i inovativnih vještina u svim disciplinama.

Više o aktivnosti na: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/erasmus-visoko-obrazovanje/udruzivanja-znanja/

Rok za prijavu: 28. veljače 2018. do 12 sati

 

  1. JAČANJE KAPACITETA VISOKOG OBRAZOVANJA  – projekti mogu biti:
  • zajednički projekti: pomaže se visokim učilištima iz partnerskih zemalja da razviju, moderniziraju i prošire nove kurikulume, nastavne metode ili materijale i da ojačaju osiguravanje kvalitete i upravljanje visokim učilištima
  • strukturni projekti: za razvoj i reformu visokih učilišta i sustava visokog obrazovanja u partnerskim zemljama; za poboljšanje njihove kvalitete i relevantnosti, promicanje regionalne suradnje i poboljšanje konvergencije

Više o aktivnosti na: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/erasmus-suradnja-s-partnerskim-drzavama/

Rok za prijavu: 8. veljače 2018. do 12 sati

 

  1. JEAN MONNET  (zasebna aktivnost)

Potpora ustanovama i udruženjima za aktivnosti vezane uz EU studije i EU pitanja: aktivnosti podržavaju akademske module, katedre i centre izvrsnosti u svrhu razvijanja obrazovnih sadržaja te jačanja podučavanja, nastave i istraživanja vezanih uz europske integracije, rasprave o europskim politikama s akademskom zajednicom, a koje će biti podržane putem mreža i projekata

Više o Jean Monnet programu: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en

Rok za prijavu: 22. veljače 2018.  do 12 sati

 

Programski vodič Erasmus+ za 2018. nalazi se

na hrvatskom jeziku na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_hr

na engleskom jeziku na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_hr

Prema odluci Europske komisije na natječaje u 2018. sastavnice Sveučilišta u Zagrebu projekte za navedene aktivnosti prijavljuju samostalno s vlastitim PIC brojem uz navođenje Erasmus koda sveučilišta, s time da je prilikom prijave potrebno priložiti izjavu rektora/pismo potpore rektora (project related statement) iz koje je jasno vidljivo da će sastavnica u ime Sveučilišta provoditi projekt.

PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta: 999500805

Erasmus ID kod Sveučilišta u Zagrebu: HR ZAGREB01

Uputa o dobivanju Izjave rektora bit će naknadno poslana.

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu projekta ili ste dobili poziv na sudjelovanje u projektu i za sve dodatne informacije o objavljenom natječaju slobodno se obratite Uredu za znanost i projekte, Iva Čaleta Pleša na icaleta@ffzg.hr ili na 4092 218 (2218).