logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata 2018.

Objavljen je Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2018. Rok za dostavu prijava je 5. ožujka 2018. godine. Obrazac za prijavu i Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga.