logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj za stipendije Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2017./2018.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2017./2018Prijave na Natječaj traju od 28. veljače do 19. ožujka 2018. do 24 sata, a obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-adresu: stipendije@unizg.hr ili na telefon 01/4564 217.

Molimo studente da pažljivo pročitaju tekst Natječaja i provjere zadovoljavaju li kriterije u kategoriji za koju se prijavljuju (prijava je moguća samo u jednoj kategoriji).

Izjava o zajedničkom kućanstvu

Više na stranicama Sveučilišta OVDJE.

Odluka o raspisivanju Natječaja