logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Upis na paralelni preddiplomski studij u ak.god. 2018/2019.

Iznimno uspješnom studentu (koji već studira na nekom preddiplomskom studiju) može se odobriti upis još jednog paralelnog preddiplomskoga studija ako zadovolji uvjete predviđene za upis na studij. Opširnije o uvjetima, postupku podnošenja molbe, terminima, prijavi i upisu na paralelni studij na stranici Paralelni studij.