logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Potpora za poticanje prijava na projekte u sklopu programa Obzor 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao nacionalno koordinacijsko tijelo za implementaciju Okvirnog programa za istraživanje i inovacije za razdoblje za 2014. – 2020. usvojilo je Odluku o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. Cilj Odluke je pružiti dodatnu podršku hrvatskim prijaviteljima na pozive u okviru Programa Obzor 2020. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Temeljem ove Odluke financiraju se različite aktivnosti koje se mogu podijeliti u dvije mjere:

a) Mjera za prijavitelje koji tek planiraju prijavu na neki od poziva temeljem Radnih programa za razdoblje 2018. – 2020. godine, a u okviru koje je moguće ostvariti podršku za sljedeće aktivnosti:
1. odlazak na međunarodne konferencije s ciljem umrežavanja u svrhu prijave projektnog prijedloga
2. odlazak na sastanke projektnih partnera prilikom planiranja projektne prijave
3. odlazak na radionice za pripremu projektne prijave u drugoj fazi (u projektima s dvije faze prijave)
4. trošak savjetodavnih usluga za pripremu i pisanje projektne prijave*
5. odlazak na sastanke vezane uz ugovaranje projektnog prijedloga, u slučaju da je projektu odobreno financiranje od strane Europske komisije, te ako je hrvatska ustanova partner, koordinator ili glavni korisnik odobrenih sredstava
6. trošak edukacijskih i savjetodavnih usluga za upravljanje i praćenje provedbe projekta za znanstveno i/ili administrativno osoblje, ako nije financirano projektom.

Za svaku od aktivnosti za koju prijavitelj traži podršku, potrebno je 60 dana prije planirane aktivnosti Ministarstvu dostaviti Popunjeni i ovjereni prijavni Obrazac u digitalnom obliku, na e-mail adresu: O2020_mjere_2018@mzo.hr.
Moguće je ostvariti pravo na cjelokupnu ili djelomičnu jednokratnu financijsku podršku za sve ili samo neke od navedenih aktivnosti.
Za svaku aktivnost potrebno je popuniti zasebni prijavni obrazac.

b) Mjera podrške projektima koji su dobili pozitivan evaluacijski izvještaj nakon 1.1.2017., ali nisu bili financirani od strane Europske komisije

Prijavitelj ove mjere može ostvariti jednokratnu financijsku podršku kojom može financirati pripremu budućih projektnih prijedloga.

Za pozive koji imaju dvije faze evaluacije, projekt koji se prijavljuje na poziv temeljem ove Odluke, mora biti pozitivno evaluiran u drugom krugu evaluacije.

Popunjeni i ovjereni prijavni Obrazac i ispis evaluacijskog izvještaja, dostavlja se Ministarstvu znanosti i obrazovanja u digitalnom obliku, na e-mail adresu: O2020_mjere_2018@mzo.hr.

Prihvatljivi načini korištenja podrške u okviru ove mjere (u skladu s preporukama o načinu trošenja sredstava dodijeljenih putem modela višegodišnjeg institucionalnog financiranja znanstvene djelatnosti):

  • troškovi koji direktno doprinose unapređenju postojeće ili izradi nove projektne prijave na Obzor 2020. (uključujući aktivnosti pod točkama 1. – 6.)
  • specifični troškovi istraživačkog rada (laboratorijski potrošni materijal, troškovi provođenja eksperimenata, terenskog istraživačkog rada…)
  • nabavke sitne i srednje znanstvene opreme
  • diseminacija istraživačkih rezultata
  • nabavke knjiga i časopisa te pretplate na stručne i znanstvene on-line baze podataka
  • ulaganje u transfer znanja i tehnologije i podršku uredima za transfer tehnologije
  • aktivnosti vezane uz zaštitu intelektualnog vlasništva
  • mobilnosti istraživača (na nacionalnoj i internacionalnoj razini).

Neprihvatljivi načini korištenja podrške se odnose na rashode za zaposlene i troškove tzv. hladnog pogona.

Poziv za prijave temeljem ove Odluke otvoren je kontinuirano tijekom cijele proračunske godine od objave poziva, do iskorištenja sredstava osiguranih u Državnom proračunu za provedbu aktivnosti iz Odluke.

Prijavni obrazac potpisuju podnositelj prijave i čelnik institucije. U cilju potpisivanja dekanice na prijavni obrazac i ovjeravanja pečatom ljubazno molimo prijavitelje da ispunjene obrasce u digitalnom obliku dostave Uredu za znanost i projekte na icaleta@ffzg.hr

Više informacija o pozivu, tekst Odluke i prijavni obrazac nalazi se na: https://mzo.hr/hr/poziv-na-dostavu-prijava-za-potporu-na-temelju-odluke-o-poticanju-prijave-na-medunarodne i http://www.ffzg.unizg.hr/international/fp7/

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr