logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Dodatni termini za sistematski pregled

Ambulanta za školsku i sveučilišnu medicinu poziva brucoše koji nisu obavili obavezni sistematski pregled u svom terminu (studenti iz 1. i 2. grupe) da to učine u terminima pod ”opširnije” od 4. do 8. lipnja 2018. godine. Sistematski pregledi obavljaju se u školskoj ambulanti Doma zdravlja Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22. Studenti trebaju ponijeti zdravstvene iskaznice, indekse i prema potrebi zdravstvenu dokumentaciju.

OPŠIRNIJE:

R. br. Prezimena (od – do)    Termin
1-103 Abramac – Bolta 04.06.2018. u 14 sati
104-207     Bonča – Dinter 05.06.2018. u 8 sati
208-311 Djaković – Gunjača 06.06.2018 .u 14 sati
312-378 Gusić – Jandriš 07.06. 2018. u 8 sati
379-458 Janković – Korsak 08.06.2018. u 14 sati