logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Dodatni termini za sistematski pregled

Ambulanta za školsku i sveučilišnu medicinu poziva brucoše koji nisu obavili obavezni sistematski pregled u svom terminu (studenti iz 2., 3. i 4. grupe) da to učine u terminima pod ”opširnije” od 4. do 12. srpnja. Sistematski pregledi obavljaju se u školskoj ambulanti Doma zdravlja Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22. Studenti na pregled trebaju ponijeti zdravstvene iskaznice, indekse i prema potrebi zdravstvenu dokumentaciju.

OPŠIRNIJE:

R. br. (iz rasporeda) Termin
459-550 04.07.2018. u 14 sati
551-665 05.07.2018. u 8 sati
666-749 06.07.2018. u 14 sati
750-801 09.07.2018. u 8 sati
802-879 10.07.2018 u 14 sati
880-950 11.07.2018. u 8 sati
951 do kraja 12.07.2018. u 14 sati

Rasporedi grupa: