logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

HRZZ aktivnost Izobrazba novih doktora znanosti – otvoren natječaj

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj za aktivnost ”Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja. Financiranje doktoranda traje najviše 4 godine. Okvirni početak financiranja je u prvoj polovici 2019. godine. Više informacija o natječaju pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati čiji su Istraživački projekti s roka IP-01-2018 u postupku vrednovanja.

Natječaj je otvoren za mentore iz svih područja znanosti. Kandidat za mentora je

  • znanstvenik izabran u znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje koji je doktorski rad obranio najmanje 4 godine prije roka za prijavu na natječaj,
  • u trenutku prijave mora biti u stalnom radnom odnosu
  • voditelj je ili suradnik na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranada. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave.

Za ovaj natječaj se ne prihvaćaju sveučilišni, fakultetski, projekti HAZU, bilateralni, COST, IPA i slični projekti.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2510

Rok za prijavu je 11. rujna 2018. do 13 sati.

Interni rok za predaju dokumentacije za potpis dekanice i ovjeru dokumenata je utorak 4. rujna 2018.

Dokumentacija (obrasci A i C) se predaju u Ured za znanost i projekte, C-013.

Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/ ) koji će se otvoriti tijekom lipnja.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr