logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Poziv na predstavljanje Zbornika radova šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa

Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkoga društva poziva na promociju Zbornika radova Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa, koja će se održati u srijedu, 4. srpnja 2018. u 13.00 sati, u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  Zbornik će predstaviti: prof. dr. sc. Bernardina Petrović i izv. prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje s Odsjeka za kroatistiku, doc. dr. sc. Filip Kozina s Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te urednici Zbornika. Više informacija pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Zbornika radova Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa u dva sveska okuplja 110 radova hrvatskih i inozemnih kroatista i slavista, ali i drugih stručnjaka za teme iz hrvatskoga jezika, književnosti i kulture. Središnja tema Kongresa bila je stota obljetnica smrti Antuna Gustava Matoša i Hrvatske mlade lirike. U recenzentski su postupak bila uključena čak 164 recenzenta s tridesetak znanstvenih i kulturnih institucija u Hrvatskoj i inozemstvu.