logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Podnošenje molbi za paralelni diplomski studij

Molbe za upis paralelnog diplomskog studija predaju se do 21. rujna 2018. do 14 sati u Urudžbeni ured Filozofskog fakulteta (soba D-01). Više informacija pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Podnošenje molbi za paralelni diplomski studij
Iznimno uspješnom studentu Filozofski fakultet može odobriti upis još jednog paralelnog diplomskog studija ako zadovolji uvjete predviđene za upis na studij, te ispunjava barem jedan od sljedećih kriterija:
– redovito upisivanje viših godina studija i zadržavanje prosjeka ocjena unutar 10% najboljih studenata na studiju (na svakoj studijskoj grupi u slučaju dvopredmetnog studija),
– dobitnik Rektorove nagrade,
– autor ili koautor znanstvenog ili preglednog rada u znanstvenom časopisu ili recenziranom zborniku radova,
– dobitnik Nagrade Franjo Marković Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uz obvezu redovnog izvršavanja studentskih obveza, minimalni broj ostvarenih ECTS bodova za odobravanje paralelnog studija mora iznositi 55 ECTS-a (isključivo prema ispisu iz ISVU). Molbe s manje od 55 ECTS bodova neće se uzimati u obzir.

Prosjek ocjena ne smije biti manji od 4,00 (odluka Rektorskog kolegija, prema Statutu Sveučilišta čl. 54. st. 2. i čl. 58. st. 2.).
Svi pristupnici koji žele upisati paralelni diplomski studij moraju do 21. rujna 2018. do 14 sati predati molbu zajedno s ovjerenim prijepisom ocjena s diplomskog studija koji već studiraju. Molbe se predaju u Urudžbeni ured Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (soba D-01), Ivana Lučića 3.
Popis pristupnika kojima su pozitivno riješene molbe za paralelni diplomski studij bit će objavljen najkasnije 29. rujna 2018. na fakultetskoj oglasnoj ploči i web naslovnici Fakulteta.
Žalbe na rješenja molbi mogu se predati u Urudžbeni ured Filozofskog fakulteta do 2. listopada 2018. do 11 sati (soba D-01)
Upisat će se moći samo oni studenti koji prema navedenim kriterijima i plasmanom na razredbenom postupku steknu pravo upisa te imaju pozitivno riješenu molbu za paralelni studij.