logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Liječnički pregledi za smještaj u studentske domove

Liječnički pregledi za studente viših godina studija koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u ak. god. 2018./2019. obavljat će se školskoj ambulanti Doma zdravlja Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22 (lokacija na karti). Studenti na pregled trebaju ponijeti zdravstvene iskaznice, indekse i prema potrebi zdravstvenu dokumentaciju. Termini pregleda nalaze se pod opširnije.OPŠIRNIJE:

Pregledi će se obavljati u sljedećim terminima:

o   26. 9. 2018. od 12.30 do 13.00 (40 studenata)
o   27. 9. 2018. 8.00 do 9.00 (40 studenata)
o   4. 10. 2018. od 12.30 do 13.00 (40 studenata)
o   10. 10. 2018. od 15.00 do 15.30 (40 studenata)
o   18. 10. 2018. od 12.30 do 13.00 (40 studenata)

Studenti se za pregled trebaju prijaviti upisom u odgovarajući popis na vratima Info-centra (najviše 40 studenata po terminu!).