logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Konferencije, skupovi i okrugli stolovi

Konferencije, skupovi, okrugli stolovi u razdoblju 2008-2013

Fakultet

 • Baština kao izvor znanja 06. 2013. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, te Odsjeka za povijest
 • Baština kao gospodarski/ekonomski resurs – revitalizacija, turizam, razvoj 12. 2013. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Odsjek za povijest
 • Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu – Tertiary Glagolitic Tradition in European Context na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 27. i 28. 09. 2013. (organizator Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša, a suorganizatori Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu, Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu i Staroslavenski institut u Zagrebu)
 • Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti u povodu 1150. moravske misije Svetih Ćirila i Metoda (863-2013), – 26. 10. 2013. Fakultet suorganizator
 • Interdisciplinarni okrugli stol Klasični jezici i antička civilizacija u visokoškolskom obrazovanju, 21. 11. 2013. (Suorganizatori: Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju Latina & Graeca, Hrvatsko društvo klasičnih filologa,Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu,Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti Zavoda za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta)
 • Tridentska baština: katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama 0 /07. 12. 2013. na Hrvatskom institutu za povijest i na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove  (organizatori: Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Staro i novo: paralele i dodiri u hrvatskoj i mađarskoj renesansi Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku i Odsjek za klasičnu filologiju 21. – 23. 11.2012.
 • Slavic Cognitive Linguistic Conference – 29. 09. 2012. međunarodni znanstveni skup
 • Otpor i promjene u znanosti, obrazovanju i društvu; 19. – 21. 04. 2012. u Ljubljani i Zagrebu međunarodni stručno-znanstveni skup ( inicijatori Sindikat visokog obrazovanja i znanosti Akademska solidarnost i pokret Mi smo univerza, suorganizatori skupa su Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani)
 • Pohrana i korištenje istraživačkih podataka u društvenim znanostima – potrebe znanstvenika, postojeća infrastruktura i oblikovanje znanstvenih politika (u sklopu projekta SERSCIDA – Support for Establishment of National/Regional Social Sciences Data Archives) 11. 2012.
 • Konferencija povodom svečanog otvorenja studija judaistike te osnivanja Moses Mendelssohn Institut za istraživanje židovske povijesti i kulture u jugoistočnoj Europi (MMI) pri Sveučilištu u Zagrebu. Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku, 10. 10. 2012.
 • Croatia and Slovakia: historical parallels and connections ( from 1780 to the present day ), međunarodna konferencija, 7.-11.5.2014. (Odsjek za povijest i Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti.
 • Međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću,18.-20. travnja 2013., Dubrovnik;Odsjek za anglistiku, Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
 • Dva dana za baštinu: od iskazivanja moći do osnaživanja identiteta; organizatori: Klub Hrvatskog etnološkog društva – Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Zagreb, 22. – 23. travnja 2013.

 

 Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku

 • 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman an Ottoman Studies (CIEPO), 25-30. 8. 2008

 

Odsjek za fonetiku

 

Odsjek za komparativnu književnost

 • Prva međunarodna poslijediplomska konferencija Poslijediplomskog doktorskog studija književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture Dosezi psihoanalize: književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura i 28. 01. 2012.

 

Odsjek za anglistiku i Katedra za skandinavistiku

 • Ireland: East and West 09.2011.
 • Međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, Zagreb, 11.-13. 05. 2012.
 • UZRT 2012 (University of Zagreb Round Table conference) – Empirical Studies in English Applied Linguistics, lipanj 2012.
 • Slavic Cognitive Linguistics Conference: 12th Annual Conference of the Slavic Cognitive Linguistics Association (SCLC-2012) (September 27-29, 2012)
 • Međunarodna konferencija Cognitive Linguistics between Universality and Variation, Dubrovnik 2008.
 • Međunarodni simpozij American Studies Workshop: Applying Teaching Innovations in the American Studies Curriculum, 2013., Zagreb
 • Okrugli stol Znanost o prevođenju na sveučilištima u Republici Hrvatskoj / Pozvani govornici: Zjena Čulić, Boris Pritchard, Marija Omazić, Goranka Antunović, Nataša Pavlović i Kristijan Nikolić, 12. svibnja 2012.

 

Odsjek za lingvistiku i Zavod za lingvistiku

 • Cognitive Linguistics between Universality and Variation 09. – 1.10.2008., Dubrovnik (CAAS).
 • Multilingualism in the Public Sphere, LINEE projekt, Dubrovnik, svibanj 2012.
 • Snyntax of the world’s languages, Dubrovnik 2012.
 • 1st NetWordS Summer School – Interdisciplinary Approaches to Exploring the Mental Lexicon, Dubrovnik 2. – 6. 07. 2012.
 • Mediterranean Morphology Meeting
 • NetWords Workshop u Dubrovniku u sklopu NetWords ESF projekta.

 

Odsjek za germanistiku

 • Narrative im (post-)imperialen Kontext. Literarische Identitätsbildung als Potential im regionalen Spannungsfeld zwischen Habsburg und Hoher Pforte in Mittel- und Südosteuropa (U sklopu istraživačkog projekta Narrative im postimperialen Kontext. Nationbuilding im zentraleuropäischen Raum, Lovran, 26. – 28. 09. 2013.)
 • Identität und Repräsentation na projektu Symbolische Räume und ihre Grenzen 19-21.01.2010. (radionica)
 • Theorie des Narrativen. Erzählteoretische Ansätze: M. Bachtin, P. Ricœur na projektu Symbolische Räume und ihre Grenzen 09-11-02. (radionica)
 • Narrative im postimperialen Kontext. Nationsbildung im zentraleuropäischen Raum u sklopu istraživačkog projekta Narrative im postimperialen Kontext. Nationbuilding im zentraleuropäischen Raum 27-30.11. 2012. (radionica)
 • Inszenierungen der Historie in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts, Lovran, 23.-26. 10. 2008.
 • Inszenierungen der Historie in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts, II., Lovran, 7.-11. 10. 2009.
 • Inszenierungen der Historie in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts, III., Lovran, 6.-9. 10. 2011.
 • Inszenierungen der Historie in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts, IV., Lovran, 3.-7. 10. 2012.
 • Inszenierungen der Historie in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts, V., Lovran, 2.-6. 10. 2013.
 • Narrative im postimperialen Kontext, Lovran, 26.-28. 9. 2013.
 • Konferencija germanista jugoistočne Europe Odsjek za germanistiku


Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti

 • Czesław Miłosz – pjesnik između Istoka i Zapada, umjetnosti i ideologije, Zagreb, 28.-29. 10. 2011.
 • Inovacije u slavenskim jezicima Zagreb, 12.12. 2009.
 • Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata -16.12. 2011.
 • Slavic Cognitive Linguistics Conference 2012-29. IX. 2012
 • Malićevi dani, svake četvrte godine, 2007. i 2011
 • Jesmo li se uspjeli suprotstaviti …? Okrugli stol s međunarodnim sudjelovanjem, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 28. XI. 2013.
 • Animalistički frazemi u slavenskim jezicima, međunarodna znanstvena konferencija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 21.i 22. ožujka 2014.

 

Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti

 • Hrana: od gladi do prejedanja, Lovran, 3. – 5. svibnja 2008.
 • Transfer, Lovran, 30. travnja – 2. svibnja 2010.
 • Raum in Szene: Zentren und Peripherien; Metropolen und Provinzen in Mitteleuropa, Lovran, svibanj 2010.
 • Nomadizam, Lovran, 27. – 29. travnja 2012.
 • Medium, Technik, Ereignis: Kunstdenken und Literatur nach dem linguistic turn; Balatonfüred, Mađarska, svibanj 2013.
 • Međunarodni znanstveni skup povodom 1150. obljetnice moravske misije svetih Ćirila i Metoda i stvaranja slavenske pismenosti i književnosti (863.–2013.) Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti, Zagreb, 21. – 27. listopada 2013.

 

 Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

 • Hrvatsko-slovenski slavistički skup
 • Hrvatsko-Makedonski skup (u suorganizaciji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci)
 • Slovenska medkulturna neoavangarda – Poezija in svet Tomaža Šalamuna, Zagreb-Koper, 19. i 20. listopada, 2011. (u suorganizaciji s Fakultetom za humanistične študije Univerze na Primorskem – Koper).
 • Intelektualac danas, Desničini susreti, Zadar, 19.-21. rujna 2013.U pripremnom odboru Susreta.
 • Prva međunarodna poslijediplomska konferencija Poslijediplomskog doktorskog studija književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture Dosezi psihoanalize: književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura i 28. 01.  2012. Suorganizatori skupa.
 • Okrugli stol Status, korpus i funkcije standardnoga jezika, Zagreb, 19. ožujka, 2010.
 • Jezik kao informacija, XXVI. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Zagreb, 11-13. svibnja 2012.
 • Conference of the Slavic Cognitive Linguistic Association (SCLC-2010) Zagreb, 27-29. rujna 2012
 • Hrvatski sintaktički dani, Osijek, 8.-10.11. 2012. organiziran na Sveučilištu u Osijeku

 

 Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije

 • The Fifth Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas, Dubrovnik 11.-16. kolovoza 2008.
 • The Sixth Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas, Dubrovnik 15.-20. kolovoza 2011.
 • The First Middle European Students’ International Conference, Zagreb 2009.
 • The Fourth Middle European Students’ International Conference, Zagreb 17.-19. svibnja 2012.

 

Odsjek za filozofiju

 • Bioetički forum za jugoistočnu Europu (šest međunarodnih konferencija)
 • ljetne škole integrativne bioetike

 

Odsjek za povijest

 • Glinska crkva Presvete Bogorodice 29.-30. 07-4/5. 08. 1941.; Svjedočanstva i kultura sjećanja (Hrvatski državni arhiv, Documenta, Odsjek za povijest FF, Srpsko narodno vijeće).
 • Triplex Confinium: hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu (nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija)
 • Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije (Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Društvo za hrvatsku povjesnicu, Odsjek za povijest) 29.-30. 11. 2013.
 • Znanstveni skup povodom 450-te godišnjice objavljivanja Novog zavjeta na hrvatskom jeziku (u suradnji s Biblijskim institutom iz Zagreba, Evanđeoskim teološkim fakultetom iz Osijeka i Slovenskim znanstvenim institutom iz Beča 25. – 27. 04. 2013.
 • Okrugli stol Pogled na Konstantinovo doba 2013 › 313., povodom 1700. obljetnice Milanskog edikta i 140 godina nastave povijesti na Sveučilistu u Zagrebu ( u organizaciji Centra za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti) 6. i 7. 06. 2013.
 • Kako poučavati o izgrađivanju Europe i vrijeme integracija zemalja europskog Jugoistoka? Stajališta europskih povjesničara
 • The Treaty of Aachen, AD 812: The Origins and Impact on the Region between the Adriatic, Central, and Southeastern Europe Zadar 27. – 29. 09. 2012. (Odsjek za povijest Filozofskog Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, Odsjek za srednjovjekovne studije Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu)
 • Desničini susreti Zagreb i Islam Grčki, 16.-18.09.2011
 • Desničini susreti 2012 s temom Intelektualci i rat, 1939.-1947.”14. – 16. 09. 2012. . u Zadru i Islamu Grčkom
 • Desničini susreti na Sveučilištu u Zadru, te u Kuli Jankovića u Islamu Grčkom, 20. – 22. 09.2013.

 

Odsjek za psihologiju

 • Dani Ramira i Zorana Bujasa (2009., 2011. i 2013.)
 • Psihofest – festival popularne psihologije (2011. i 2013.)
 • 4th Psychometric Symposium in Honour of Profesor Alija Kulenović u okviru 19. Dana Ramira i Zorana Bujasa u Zagrebu 22-25.04.2009.
 • 5th Psychometric Symposium in Honour of Profesor Alija Kulenović u okviru 20. Dana Ramira i Zorana Bujasa u Zagrebu 07-09.04.2011.
 • 6th Psychometric Symposium in Honour of Profesor Alija Kulenović u okviru 21. Dana Ramira i Zorana Bujasa u Zagrebu 11-13.04.2013.
 • 15th General Meeting of the European Association of Social Psychology u Opatiji
 • Context in Psychology IV, Karanac, Hrvatska 2010.
 • Psihologija rada u Hrvatskoj: prošlost, sadašnjost i budućnost
 • Okrugli stol Zašto je važno učiti o seksualnosti; perspektiva psihologa
 • Okrugli stol/tribina Motivacija za studij i faktori uspjeha na studiju

 

Odsjek za sociologiju

 • sociološka poslijediplomska konferencija 9. – 11. 05. 2013.

 

Odsjek za pedagogiju

 • Šesti susret pedagoga Hrvatske Interkulturalna pedagogija i obrazovne komunikacije, Dubrovnik, 8.–11.04.2008. (Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem; Hrvatsko pedagogijsko društvo, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu suorganizator)
 • Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja, Mostar, 16.-18.10.2008. (Međunarodna znanstvena konferencija; Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Mostar – Odsjek za     pedagogiju; Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko pedagogijsko društvo)
 • Studiji pedagogije u Hrvatskoj, Zagreb, 12.12.2008.     (Stručno-znanstveni skup; Hrvatsko pedagogijsko društvo, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu)
 • Sedmi susret pedagoga Hrvatske Profesionalne kompetencije pedagoga u kurikulumu suvremenog odgoja i obrazovanja, Opatija, 11.-13.05.2009. (Znanstveno- stručni skup; Hrvatsko pedagogijsko društvo, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu suorganizator)
 • Kurikulum suvremenog odgoja i škole, Brijuni, 4.–6.0.2009.   (Međunarodni znanstveni kolokvij; Odsjek za pedagogiju, suorganizator Hrvatsko pedagogijsko društvo)
 • Nove paradigme ranog odgoja, Split, 9.04.2010. (Znanstveno-stručni skup; Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odsjek za Pedagogiju Filozofskog fakulteta u Splitu, Dječji vrtić Čarobni pianino Split)
 • Osmi susret pedagoga Hrvatske Kriza odgoja i/ili odgoj u vrijeme krize; Osijek, 19.-21.04.2010. ( Znanstveno-stručni skup; Hrvatsko pedagogijsko društvo, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu suorganizator)
 • Deveti susret pedagoga Hrvatske Pedagog kreator kurikuluma i kulture odgojno-obrazovne ustanove, Zadar,11.-13.04.2011. (Znanstveno-stručni skup; Hrvatsko pedagogijsko društvo, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu suorganizator)
 • Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima, Zagreb –Virovitica–Pitomača, 9.-12.06.2011. (Međunarodni znanstveni kolokvij; Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici Virovitica, Hrvatsko pedagogijsko društvo)
 • Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska – Srbija, Zagreb-Virovitica–Pitomača, 27.-30.10.2011. (Bilateralni znanstveni kolokvij; Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu; Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu; Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici Virovitica, Hrvatsko pedagogijsko društvo)
 • Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska – Srbija, Novi Sad, 17.-20.05.2012. (Drugi bilateralni znanstveni kolokvij; Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu; Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu; Hrvatsko pedagogijsko društvo – HPD-Internacional)
 • Drugi kongres pedagoga Hrvatske Pedagogija i kultura, Opatija, 24.-26.09. 2012.(Znanstveni skup; Hrvatsko pedagogijsko društvo, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu suorganizator)
 • Intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation, Zagreb, 17.21.09.2013. (Međunarodna znanstvena konferencija – IAIE Zagreb Conference; IAIE, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Interkultura Zagreb)
 • Specifičnosti obrazovanja socijalno depriviranih kategorija djece, Podgorica,28.11.2013. (Međunarodni znanstveni okrugli stol; Filozofski fakultet Nikšić – Studijski program pedagogija, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu suorganizator)
 • Interkulturalni kurikulum i odgoj za različitost, Zagreb, 12.-13.12.2013. (Međunarodni znanstveni kolokvij; Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Filozofski fakultet Nikšić – Studijski program pedagogija suorganizator)

 

Odsjek za talijanistku

 • Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof dr. sc. Josipa Jerneja (1909.-2005.), -14. 11. 2009.
 • Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.) / Riassunti delle relazioni del Convegno internazionale in onore del Prof. Žarko Muljačić (1922-2009), -17.11.2012.

 

Odsjek za romanistiku

 • Francontraste 2010. , prvi međunarodni znanstveni skup frankofonije
 • Francontraste 2013. , drugi međunarodni znanstveni skup frankofonije

 

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

 

Odsjek za povijest umjetnosti

 

Odsjek za arheologiju

 • Metodologija i arheometrija – stanje i smjernice
 • međunarodni kolokvij Lokalno je univerzalno 2012.
 • Zagrebački epigrafički kolokvij: Géza Alföldy, Ilirik i Dalmacija, Zagreb 5.lipnja 2012.
 • Međunarodni znanstveni skup Illyrica antiqua II – In honorem Duje Rendić-Miočević, Šibenik, 12-15. rujna 2013.
 • XVII ROman Military Equipment Conference Zagreb 2010, Rimska vojna oprema u pogrebnom kontekstu = Weapons and Military Equipment in a Funerary Context = Militaria als Grabbeilage, 24-27.05.2010.

 

Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

 • Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva Identiteti između zbilje i naracije: višestrukost, mijene, prijepori; Hrvatsko etnološko društvo – Institut za etnologiju i folkloristiku – Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju; Zagreb, 6. – 7. lipnja 2013.
 • Znanstveni seminar u čast Branimira Bratanića Drveno tradicijsko graditeljstvo: suvremeni prijepori i izazovi;: Klub Hrvatskog etnološkog društva – Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju; Zagreb, 14. ožujka 2013.
 • Etnologija i kulturna antropologija: stanje i tendencije;: Hrvatsko etnološko društvo – Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju– Institut za etnologiju i folkloristiku; Zagreb, 25. siječnja 2013.
 • Suvremena istraživanja kulture: procesi, prijepori, dileme. Skup poslijediplomskih studenata etnologije i kulturne antropologije;: Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju; Institut za etnologiju i folkloristiku – Hrvatsko etnološko društvo; Zagreb, 6. – 7. 12. 2012.
 • Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu; Zagreb, 20. – 22. studenog 2012. godine
 • Ideš dalje! Skup etnologa i kulturnih antropologa diplomiranih 2011./2012.;: Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Hrvatsko etnološko društvo; Zadar, 9. – 10. studenog 2012.
 • Vilinska vrata; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju; Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru; Starigrad Paklenica, 5. – 6. listopada 2012.
 • Na bregima, med vodami – na tragu mitske, povijesne i duhovne baštine Gornjeg Međimurja; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Udruga Matapur; Općina Štrigova; Državni arhiv Republike Hrvatske za Međimurje; Turistički ured Štrigova; Međimurska županija; Štrigova, 28. – 29. rujna 2012.
 • Znanstveni seminar u čast Branimira Bratanića; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju; Hrvatsko etnološko društvo; Zagreb, 8. svibnja 2012.
 • Kult Velike Majke i štovanje Majke Božje: Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci; Zagreb, 6. – 7. listopada 2011.
 • Znanstveni skup u Mošćenicama i Trebišću – Trilogija akademika Radoslava Katičića; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju; nakladnička kuća Ibis grafika – Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga; Javna ustanova Park prirode Učka; Mošćenice, 23. – 24. rujna 2011.
 • Znanstveni seminar u čast Branimira Bratanića; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju; Hrvatsko etnološko društvo; Zagreb, 30. svibnja 2011.
 • Perunov žrvanj i Jurjevo koplje: Udruga Žrvanj – Podružnica Matice hrvatske Podstrana; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju; Podstrana i Žrnovnica, 8. – 10. listopada 2010.
 • Znanstveni seminar u čast Branimira Bratanića;: Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju; Hrvatsko etnološko društvo; Zagreb, 14. lipnja 2010.
 • Stari slavenski bogovi i njihovi kršćanski supstituti; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju; Bol, 24. – 27. rujna 2009.
 • Etnografije putovanja: transnacionalne prakse migranata; Hrvatsko etnološko društvo; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju; Zagreb, 24. rujna 2009.
 • Hrvatski početci na padinama Učke i Peruna, VI. međunarodni znanstveni skup; Općina Mošćenička Draga; Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju; Javna ustanova Park prirode Učka; Mošćenice i Trebišća, 10. – 11. listopada 2009.
 • Festivals as Markers of Cultural Identity. A Comparative Study of Croatian and Norwegian Casesi: Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju; Agder Research, Kristiansand (Norveška); Kuća o batani u Rovinju; Rovinj, 11. – 13. srpnja 2008.
 • Hrvatski kongres o suradnji klasične i nekonvencionalne medicine; Hrvatsko udruženje za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju; Zagreb, 7. – 8. lipnja 2008.
 • Antropologija turizma; Zagreb, 21. – 27. travnja 2008.

 

Croaticum

 • Savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga sa svrhom stručnoga usavršavanja i razmjene iskustava lektora hrvatskoga jezika (s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta; svake godine dvodnevni stručni skup)

 

Studenti

 • Stulikon – druga studentska lingvistička konferencija 3. – 5. 05. 2013.
 • Roaming Anthropology Etičnost u antropologiji; studenti Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju i studenti Katedre za antropologiju; Zagreb, 30. rujna – 4. listopada 2013.
 • Perspektive suvremene komparatistike, Klub studenata komparativne književnosti K.” 15.-18. 11. 2013.
 • Hominini: biološka i kulturna evolucija regionalni simpozij studenata arheologije pod naslovom 29./30.11. 2012.
 • Jučer, danas, sutra – slavistika (Klub studenata A-302 i studentski časopis južne slavistike Balkan Express”međunarodna studentska konferencija)
 • Studentska konferencija infoDASKA – 2013: Pristup informacijama u umreženome društvu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, 17.-18.5.2013.
 • Psihozij – skup studenata psihologije – 2011., 2012. i 2013.