logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Nagrade Filozofskog fakulteta

Sukladno Pravilniku o dodjeli javnih priznanja i nagrada Filozofskog fakulteta, javna priznanja i nagrade Fakulteta su:

 1. Povelja Filozofskoga fakulteta
 2. Godišnja nagrada Filozofskoga fakulteta
 3. Nagrada dekana
 4. Nagrada Franjo Marković
 5. Nagrada za izvrsnost u studiju.

Povelja Filozofskoga fakulteta

Povelja Filozofskoga fakulteta najviše je javno priznanje koje se dodjeljuje za posebne uspjehe na unapređenju znanstvenoga i nastavnoga rada, za izvanredan doprinos u humanističkim i društvenim znanostima i širenju ugleda Fakulteta te promicanju humanističke misli, a dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima i nastavnicima Fakulteta kao nagrada za sveukupan rad (životno djelo). Iznimno, Povelja se može dodijeliti i građanima i ustanovama izvan Fakulteta. Popis nagrađenih.

Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta

Godišnja nagrada Filozofskoga fakulteta javno je priznanje koje se dodjeljuje istaknutim znanstvenicima i nastavnicima Fakulteta za znanstvena, umjetnička i stručna dostignuća u prethodnoj kalendarskoj godini. Iznimno, Godišnja nagrada Filozofskoga fakulteta može se dodijeliti građanima i ustanovama izvan Fakulteta.

Nagrada dekana

Odlukom dekana, a na prijedlog organizacijskih jedinica Fakulteta i prodekana, dodjeljuje se godišnja Nagrada dekana zaposlenicima Fakulteta za uzoran rad na Fakultetu. Godišnje se dodjeljuje najviše pet Nagrada dekana.

Nagrada Franjo Marković

Nagrada Franjo Marković dodjeljuje se studentima Fakulteta koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili zapažene znanstvene, umjetničke, stručne i sportske rezultate. Nagrada nosi ime književnika i estetičara, dr. Franje Markovića (1845-1914), prvoga dekana Filozofskoga fakulteta (1874-1875).

Nagrada za izvrsnost u studiju

Nagrada za izvrsnost u studiju dodjeljuje se najboljem studentu svakog odsjeka u generaciji koja je 30. rujna tekuće akademske godine odslušala posljednju godinu studija. Odluku o dobitniku Nagrade za izvrsnost u studiju donosi dekan na prijedlog odsjeka.

Popis dobitnika javnih priznanja i nagrada Filozofskog fakulteta prema godinama:

 • 2015. godina
 • 2014. godina
 • 2013. godina
 • 2012. godina
 • 2011. godina
 • 2010. godina
 • 2009. godina
 • 2008. godina
 • 2007. godina
 • 2006. godina
 • 2005. godina
 • 2004. godina
 • 2003. godina
 • 2002. godina
 • 2001. godina