logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Postupak vrednovanja, izmjene i dopune studijskih programa

Postupak vrednovanja izmjena i dopuna studijskih programa propisan je odredbama Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa. Sam postupak uključuje nekoliko razina, u prvom redu fakultetsku razinu, na kojoj odsjeci predlažu izmjene i dopune studijskih programa, a predložene izmjene i dopune recenzira Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Filozofskoga fakulteta. Recenzirane izmjene i dopune prihvaća Fakultetsko vijeće, i to na način da o prijedlozima koji ne prelaze razinu sastavnice (sukladno uputama Radne skupine) obavještava Radnu skupinu za studijske programe Sveučilišta, što znači da su te izmjene i dopune već prihvaćene, dok za prijedloge koji prelaze razinu sastavnica upućuje Radnoj skupini za studijske programe u daljnji postupak vrednovanja. Riječ je o prijedlozima koji ne mijenjaju bitno studijske programe, tj. do 20 posto te o prijedlozima koji mijenjaju bitno studijske programe – više od 20 posto.

Na razini Sveučilišta Radna skupina za studijske programe Sveučilišta provodi daljni postupak recenziranja prijedloga te recenzirane prijedloge upućuje, u slučaju Filozofskoga fakulteta, Vijeću područja humanističkih i društvenih znanosti. Vijeće područja prihvaća prijedloge i upućuje Senatu Sveučilišta, i to u slučaju izmjena i dopuna studijskih programa koji ne mijenjaju bitno studijske programe (do 20 %) Senat donosi konačnu odluku kojom se izmjene i dopune prihvaćaju, dok u slučaju izmjena i dopuna studijskih programa koji mijenjaju bitno studijski program (iznad 20 %) Senat upućuje prijedloge Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje.

Detaljan opis postupka izmjena i dopuna studijskih programa opisan je na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/upravljanje-kvalitetom/upravljanje-kvalitetom/dokumenti-i-smjernice/

Tijekom izvođenja programa poslijediplomskih doktorskih studija po bolonjskome sustavu obrazovanja pokazale su se potrebe za manjim izmjenama u pojedinim studijskim programima u odnosu na sadržaje iz dobivenih dopusnica i to u dijelu ponude izbornih predmeta. Vijeća studija izradila su prijedloge izmjena i dopuna studijskih programa, a Fakultetsko vijeće je na svojim redovitim sjednicama usvojilo predložene izmjene studijskih programa.