logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Odsjek za psihologiju

Na Odsjeku za psihologiju kolegiji pri Poslijediplomskome studiju kliničke psihologije otvoreni su i za psihologe koji nisu formalno upisali poslijediplomski studij, ali pokazuju interes za produbljivanje znanja iz pojedinoga područja. Oni mogu upisati pojedini kolegij kako bi stekli specifična znanje i vještine. Njihove obaveze na tom kolegiju jednake su obavezama studenata specijalističkoga studija. Po ispunjavanju obaveza izdaje im se potvrda o završenom kolegiju i prikupljenim ECTS bodovima. Ako se pojedinac odluči upisati specijalistički studij, tada će mu se ovi bodovi priznati (bodovi vrijede 5 godina). Time je oživotvoreno načelo cjeloživotnog obrazovanja u području kliničke psihologije, koje je potpuno individualizirano i time prilagođeno potrebama pojedinaca i njihovih radnih mjesta; psiholozi se potiču na profesionalno usavršavanje, a mogućnost kumuliranja bodova bit će i poticaj za upisivanje poslijediplomskoga studija, a edukacija se prijavljuje za bodovanje Hrvatskoj psihološkoj komori, čime se ostvaruje strukovna i znanstvena povezanost.