logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti organizira cjeloživotno obrazovanje kroz niz različitih aktivnosti – izvanredni studij, stručno usavršavanje, radionice itd. Radionice pokrivaju različite teme: od društveno korisnog učenja, jezičnih tehnologija, strojnoga prevođenja, digitalizacije, multimedijalnih alata, baza podataka, knjižnica, klasificiranja i organizacije, do upravljanja projektima. Mnogobrojni polaznici i sudionici takvih aktivnosti pokazatelj su kako povećanog interesa za ovakvim sadržajima tako i prepoznavanja potrebe za cjeloživotnim obrazovanjem. U ak. godini 1986/1987. Odsjek pokreće Studij bibliotekarstva uz rad s ciljem da djelatnici s visokoškolskim obrazovanjem, koji su već zaposleni u knjižnicama bez osnovnoga bibliotečnog obrazovanja, pohađaju nastavu uz rad i tako steknu znanje koje im je potrebno za obavljanje stručnih poslova. S uvođenjem bolonjskoga sustava sredinom 2000-ih postojeći Studij uz rad polako se gasi i ustupa mjesto novom Izvanrednom studiju informacijskih znanosti (bibliotekarstvo), koji je programski, sadržajno i strukturno istovjetan redovnom studiju, uz razliku u režimu izvedbe nastave koja se održava vikendom. Pravo na upis na studij imaju osobe zaposlene u knjižnicama koje su prethodnim obrazovanjem na nekoj visokoškolskoj ustanovi stekle 180 ECTS bodova. Studij traje četiri semestra tijekom kojih student mora prikupiti 120 ECTS bodova. Više informacija o Izvanrednom studiju na (i na dodatnim podstranicama): http://www.ffzg.unizg.hr/infoz/hr/index.php/izvanredni-studij-novi/izvoenje-nastave

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti planira i programe stručnoga usavršavanja osmišljene kao programe doškolovanja namijenjene osobama koje rade na poslovima koji zahtijevaju temeljna, ali i suvremena znanja iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti te imaju potrebu usvajanja novih znanja sukladno filozofiji cjeloživotnog obrazovanja.

Jednogodišnji program Stručnog usavršavanja iz područja arhivistike ima za cilj praktično osposobiti polaznike za rad na mjestima gdje su potrebna kako temeljna tako i suvremena arhivistička znanja. Program stručnog usavršavanja organiziran je u dvama dvosemestralnim modulima: Modul A (niža početna razina) i Modul B (viša početna razina); na kraju programa potrebno je prikupiti najmanje 60 ECTS bodova. Nastava se izvodi u obliku predavanja, seminara i vježbi, a po potrebi je moguća i terenska nastava. Predmeti su u svakom semestru organizirani u dvije grupacije: obvezni i izborni. Dodatni materijali u elektroničkom obliku, kao i materijali s predavanja, polaznicima su dostupni putem sustava učenja na daljinu Filozofskoga fakulteta (sustav Omega).

Po završetku stručnog usavršavanja polaznicima se dodjeljuje potvrda (certifikat) o izvršenju svih obaveza predviđenih planom i programom stručnog usavršavanja.

Na prijedlog Hrvatske radiotelevizije (HRT) odsjek je organizirao jednogodišnji program stručnog usavršavanja iz područja arhivistike isključivo za djelatnike HRT-a. Kroz takav program prošle su dvije generacije polaznika.

Više informacija o Stručnom usavršavanju iz arhivistike na (i na dodatnim podstranicama): http://www.ffzg.unizg.hr/infoz/hr/index.php/struno-usavravanje/arhivistika-za-hrt

Radionice Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti zamišljene su kao oblik stalnoga stručnog usavršavanja i usklađene su s paradigmom cjeloživotnog obrazovanja. U organizaciji Odsjeka, od 2006. godine, održane su ili planirane 32 radionice. Njih održavaju eminentni stručnjaci iz Hrvatske ili inozemstva. One se odvijaju na Filozofskome fakultetu ili, po pozivu, na drugim lokacijama. Radionice su otvorene svima zainteresiranima ili, po dogovoru, posebno pripremljene za određenu skupinu polaznika. Odvijaju se na hrvatskome ili stranom jeziku. Neke od njih održane su i u sklopu međunarodne konferencije INFuture – The Future of Information Sciences koju organizira Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti. Radionice se organiziraju kao jednodnevna ili višednevna aktivnost koja se odvija u seminarskim ili računalnim učionicama. One su izrazito praktičnoga karaktera te intenzivno interaktivnoga tipa s prostorom za pitanja uz neprestano poticanje na dijalog, diskusiju i razmjenu iskustava među polaznicima. Uz radionicu polaznici dobivaju set tiskanih materijala i materijale u digitalnome obliku. Na kraju polaznici dobivaju potvrdu o sudjelovanju na radionici. Informacije o održanim i planiranim radionicama dostupne su na mrežnoj stranici Odsjeka. Više informacija o održanim radionicama na: http://www.ffzg.unizg.hr/infoz/hr/index.php/prosle-radionice