logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Centar za potporu e-učenju

Centar za potporu e-učenju osnovan je krajem lipnja 2013. odlukom Vijeća FFZG-a s ciljem sustavne potpore e-učenju i uvođenju novih obrazovnih tehnologija. U sklopu obrazovnih aktivnosti Centra od 2013. održano je 86 radionica o sustavu učenja na daljinu Omega za nastavnike Fakulteta (430 polaznika) i 162 radionice o sustavu učenja na daljinu Omega za studente prve godine studija (2460 polaznika).

Radionice: