logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Etičko povjerenstvo

Zadatak Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta jest štititi i promicati etička načela u znanstvenom radu, nastavnoj djelatnosti, međusobnim odnosima i javnom istupanju nastavnika, suradnika i znanstvenika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.